۱۳۹۹/۱/۲۰

نحوه تماس با شرکت

cart item
شماره تلفن حوادث ۱۲۲ - ۸-۳۶۶۸۰۰۳۰ - (۰۳۱)

خدمات واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب
پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب
تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب
تسویه حساب مشترکین آب و فاضلاب
مشاهده سوابق صورتحساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب
درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب
تمام حقوقی مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشورمی باشد
لطفا جهت مشاهده بهتر از مرورگر کروم یا فایر فاکس استفاده بکنید